Historie

Louiselyst Gård har historiske røtter som strekker seg langt tilbake i tid. Louiselyst er utskilt fra Devle Gård. I årene 1808 – 1812 bodde kjøpmann Otto Fredrik Owesen her, og oppførte uthusene på gården. Owesen kalte stedet Ballyshannon, etter sin hustru Jane Allinghams fødested i Irland. Han døde i 1812 før han hadde fått bygd hovedbygningen.

På folkemunne levde det gamle navnet. Ved Owesens død gikk eiendommen tilbake til Devle som bygselbruk, og var det fram til 1840. Devles eier, grosserer Just Meincke, overdro stedet til sin svigersønn Johan Wingaard Finne, gift med Louise Meincke. Han oppkalte stedet etter sin hustru, og bygde hovedbygningen. Gården gikk deretter i arv til Hilmar Finne og hans søster.

I 1950 ble eiendommen solgt til Emmy og Arthur Tveitan. De beholdt det fram til 1985 da den ble solgt til Alf Andersen. Han benyttet hovedhuset til møbelutsalg til 1990.
I 1991 ble eiendommen kjøpt av Anne Kathrine og Jahn Robert Micaelsen. De foretok full innvending og utvending restaurering av hovdhuset frem til 1996. 1. Mars 1996 ble hovedhuset åpnet under navnet Louiselyst Gård, Selskapshus og Restaurant.
Louiselyst Gård drives i dag av restauratørparet Gunda Sømliøy og Helge Værnes. Vi er et par som verdsetter gjestene og vår faglige stolthet som noe unikt.

                           

 

Historie 1Historie 2

mod left